Arnold Trauner (osztrák) atyát 1994. június 25-én szentelték Jézus Krisztus papjává a Szent X. Piusz Papi Közösségben.

Ausztriában, az afrikai Gabunban, Új-Zélandon, Dél-Afrikában és Nigériában teljesített szolgálatot.

2013-ben észrevette, hogy a közösség már régóta helytelen irányvonalat követ az Egyház mibenlététől szóló tanításával kapcsolatban, és kilépett.

További néhány hónap kutatás, gondolkodás és mérlegelés után elfogadta a teológiai bizonyítékokat arra nézve, hogy a Rómát és az egyházmegyéket irányító püspöki hierarchia valójában nem katolikus.

Trauner atya 2014. júniusa óta mutat be szentmiséket kápolnánkban.

2017. áprilisában csatlakozott a Jó Tanács Anyja Intézethez (IMBC).