Donald J. Sanborn püspök úr

Donald J. Sanborn New York-ban született. A helyi katolikus általános- és középiskolába járt. 1967-ben lépett be Brooklyn egyházmegye szemináriumába. Főtárgyának a klasszikus nyelveket választotta; 1971-ben cum laude minősítéssel diplomázott.

Mivel azonban elégedetlen volt az ott kapott modernista szemináriumi képzéssel, még ezen évben átlépett Marcel Lefebvre érsek Ecône-i (svájci) szemináriumába, és így ő lett az újonnan megalakult Szent X. Piusz Papi Testvériség (SSPX) egyik első szeminaristája.

Lefebvre érsek 1975. június 29-én szentelte pappá. Utána visszatért a New York-i Long Islanden fekvő East Meadow-ba, ahol Clarence Kelly atyának segédkezett, a közösség itteni Szent V. Pius iskolájában tanított, és eközben Pennsylvania, Delaware és Virginia államokba járt misézni.

1977-ben Lefebvre érsek őt nevezte ki az FSSPX első amerikai szemináriumának (St. Joseph’s House of Studies; Armada/Michigan) rektorává. Ez év őszén csatlakozott hozzá Anthony Cekada atya. 1979-ben a Connecticut állambeli Ridgefield-ben megvett egy volt jezsuita lelkigyakorlatos házat, ahova átköltöztették a szemináriumot, aminek a neve ettől kezdve St. Thomas Aquinas Seminary lett.

1983. áprilisában ő volt az egyike annak a kilenc amerikai papnak, akiket kizártak az SSPX-ből, mert ellenezték a Lefebvre érsek által bevezetni kívánt liturgikus változtatásokat, illetve szót emeltek a szervezet vezetésében addigra megjelenő problémás folyamatok ellen.

1984-ben Sanborn atya megalapította az Áldott Oltáriszentség Kápolnát (Blessed Sacrament Chapel) a kaliforniai Martinez városában.

1986-ban visszatért Michigan államba, és Detroit külvárosában vásárolt egy épületegyüttest, ahol a következő évtizedekben katolikus iskolát (Mary Help of Christians Academy) és kápolnát (St. Pius V. Chapel, majd Queen of Martyrs Chapel) (később templomot) rendezett be és működtetett.

1991-ben két folyóiratot alapított: a Sacerdotium hagyományhű katolikus papokhoz szólt, a Catholic Restoration pedig a laikus hívekhez. A kiemelkedő színvonal miatt mindkét folyóirat hamar nagy tekintélyre tett szert.

Ebben az időszakban Sanborn atya figyelmét leginkább az írás felé fordította, és cikkek sorozatában elemezte a II. Vatikáni Zsinat és II. János Pál hibáit.

1995-ben, több hagyományhű katolikus pap bátorításának eleget téve, megalapította a Legszentebb Szentháromság Szemináriumot (Most Holy Trinity Seminary), ami 2003-ban a Florida államban fekvő Brooksville-be költözött át.

Sanborn atya képzettsége és képességei kiválóan alkalmassá teszik őt arra, hogy papokat képezzen. Alapos és átfogó ismeretekkel rendelkezik a tomizmus filozófiai rendszeréről, a dogmatikus és morál-teológiáról. Kiváló tanár, hatékonyan képes átadni a tudását. Kiválóan ért és beszél latinul, jól ért görögül, németül és spanyolul. Továbbá (az angolon kívül) folyékonyan beszél franciául és olaszul is, és széles rálátása van a katolikus történelemre és kultúrára. Elkötelezett híve a szent liturgia méltó megünneplésének, és a szeminárium rektoraként eltöltött éveknek köszönhetően nagy tapasztalattal rendelkezik a szeminaristák lelki vezetésével kapcsolatban is.

2002. júniusában Robert F. McKenna, OP. püspök úr szentelte őt püspökké. (Akit Michel Louis Guérard des Lauriers, O.P. püspök úr szentelt püspökké 1986-ban, akit Ngô Đình Thục püspök úr szentelt püspökké 1981-ben, az általános vészhelyzet miatt pápai felhatalmazás nélkül.)

Sanborn püspök úr jelenleg is a szeminárium rektori tisztségét tölti be. Ezen kívül sokat utazik az Egyesült Államokon belül, és néha Európában is, hogy találkozhasson azokkal a papokkal és hívekkel, akik osztják a Novus Ordo vallással szemben képviselt kérlelhetetlen álláspontját, vagy legalábbis érdeklődnek az iránt.

Nemrég könyv formában is megjelent összegyűjtött írásainak egy része. (Sajnos egyelőre csak angolul.)

További linkek (többnyire angol nyelven):